میزان آشنایی شما با اهداف، وظایف و ماموریتهای امور زنان شرکت ملی نفت چقدر است؟
   
زیاد
متوسط
کم


 
پنجشنبه 8 اسفند 1398   03:20:42
تعداد بازديد اين صفحه: 17039
بازدید زیرپورتال : 20359
بازدید زیرپورتال امروز : 90
بازدید صفحه امروز: 77