میزان آشنایی شما با اهداف، وظایف و ماموریتهای امور زنان شرکت ملی نفت چقدر است؟
   
زیاد
متوسط
کم


 
یکشنبه 9 آذر 1399   17:23:09
تعداد بازديد اين صفحه: 93233
بازدید زیرپورتال : 99850
بازدید زیرپورتال امروز : 40
بازدید صفحه امروز: 35