میزان آشنایی شما با اهداف، وظایف و ماموریتهای امور زنان شرکت ملی نفت چقدر است؟
   
زیاد
متوسط
کم


 
پنجشنبه 15 خرداد 1399   00:10:32
تعداد بازديد اين صفحه: 21185
بازدید زیرپورتال : 25307
بازدید زیرپورتال امروز : 24
بازدید صفحه امروز: 15