میزان آشنایی شما با اهداف، وظایف و ماموریتهای امور زنان شرکت ملی نفت چقدر است؟
   
زیاد
متوسط
کم


 
یکشنبه 29 فروردین 1400   10:36:21
تعداد بازديد اين صفحه: 105221
بازدید زیرپورتال : 113655
بازدید زیرپورتال امروز : 54
بازدید صفحه امروز: 49