معرفی کتاب

1399/12/17 یکشنبه

اگر فرزند دختر دارید...
نويسنده: النا جانینی بلوتی
ترجمه: محمدجعفر پوینده
موضوع: زنان، روانشناسی، کودکان، مسائل اجتماعی و اخلاقی، دختران
انتشارات: نی

چكيده: 
بر طبق یافته‌های علمی مسلم، پدر است که جنسیت فرزند را تعیین می‌کند. اسپرماتوزوئیدها به دو دسته تقسیم می‌شوند: آنهایی که حامل کروموزوم ایکس هستند باعث دختر شدن جنین و آنهایی که حامل کروموزوم ایگرگ هستند باعث پسر شدن جنین می‌شوند. اما (بر اساس آنچه علم تا به امروز اثبات کرده است) بارور شدن تخمک توسط کروموزم ایکس یا ایگرگ فقط به تصادف بستگی دارد. با وجود یقین علمی به مسئولیت پدر در تعیین جنسیت نوزاد پذیرش این امر با دشواری‌های بسیار روبرو است، زیرا باید با پیشداوری بسیار رایج و ریشه‌داری مخالفت ورزد که زن را در هر حال مسئول تعیین جنسیت نوزاد می‌داند. بارها چنین عباراتی به گوشمان خورده است که: "زنم یک پسر کاکل‌زری برایم آورده!"، "زنم عرضه‌ی پسر زاییدن ندارد"، "زنم فقط بلد است دختر پس بیندازد!".
چه بسیارند زنانی که با به دنیا آمدن نوزاد دختر با سکوت یا ترحم آشکار اطرافیان، اقوام و دوستان روبرو شده‌اند و هنوز نیز می‌شوند و مجبورند که سرکوفت‌ها و خشم و کین شوهر یا پدر و مادر او را تحمل کنند و از دهان این و آن بشنوند که مسئولیت پسر نشدن بچه‌ها بر عهده‌ی آنها است و به همین سبب احساس خفت و خواری می‌کنند و نیز چه بسیارند زنانی که فاجعه‌ی پوچ دخترزا بودن خود را با درد و رنج و احساس گناه و تحقیر خویش و رشک نسبت به دیگر زنان خوش اقبال‌تر و زبر و زرنگ‌تر تحمل کرده‌اند. حتی عده‌ای را نیز به همین سبب شوهرانشان طرد کرده‌اند.
در اقشار عقب‌مانده‌ی جمعیت که در میان آنها افکار قالبی مردانه و زنانه بیشتر نفوذ دارد و کمتر پذیرای دگرگونی و سنت‌شکنی هستند، این پیشداوری نیز رواجی گسترده دارد. چه بسیارند زنان زحمت‌کشی که زیر فشار مادرشوهرهای سنگدل یا شوهرهای خشمگین برای به دنیا آوردن فرزند پسرـ‌که کمال مطلوب است‌ـ‌رنج زیارت‌های رنجباری را در زیارتگاه‌های ویژه تحمل کرده‌اند. اما حتی در میان طبقات پیشرفته نیز که آدم انتظار دارد با یافته‌های علمی آشنا باشند، خیلی‌ها هستند که هنوز می‌پندارند زنان جنسیت نوزاد را تعیین می‌کنند یا این که زن مسئول تولد دختر و مرد مسئول تولد پسر است، تو گویی نبردی میان تخمک و اسپرماتوزوئید در جریان است، نبردی که در آن فاتح می‌تواند به فردی از جنس خود زندگی ببخشد. یک زن جوان حامله که لیسانس فلسفه دارد، می‌گوید: "در خانواده‌ی من پنج تا دختر به دنیا آمده‌اند. امیدوارم که من، مثل مادرم نباشم. همسرم کمی نگران این سابقه در خانواده‌ی من است، آخر دلش برای پسر لک زده است!" مادرشوهری از یک خانواده‌ی شهری مرفه می‌گوید: "من، چهار تا پسر خیلی خوشگل و خیلی سالم به دنیا آورده‌ام. امیدوارم که عروسم هم مثل خودم زبر و زرنگ باشد. برای پسرم خیلی مهم است که اولین فرزندش پسر باشد."
در فرهنگ پدرسالاری که ارزش‌های اساسی سازنده‌ی آن از یک‌سو برتری افراد جنس مذکر و از سوی دیگر فرودستی افراد جنس مونث است تعجبی ندارد که به پرسش کشیدن اعتبار و حیثیت مرد به شدت ممنوع باشد، چراکه این امر ممکن است به فروپاشی کامل قدرت او بینجامد. در واقع، باورهای گوناگون مربوط به بارداری و زایمان، از قدیمی‌ترین آنها گرفته تا معاصرترینشان این است که همه‌ی محاسن و نقش اصلی در پدیده‌های تولیدمثل را به مرد نسبت می‌دهند و تمام اشتباهات و نقش فرعی را به زن.
با توجه به سطح کنونی علم بشر چرا هنوز زنان پیشرفته پس از به دنیا آوردن دختر از شوهرشان پوزش می‌خواهند؟ بدان سبب که پیشداوری‌ها ریشه‌های ژرف در آداب و سنت‌ها دارد و در برابر پیشرفت‌های علمی و تغییرات اجتماعی پایداری می‌ورزند و منکر آنها می‌شوند، زیرا کارآیی و فایده‌ی اجتماعی خاصی دارند. بشر برای رهایی از احساس ناامنی به یقین و باور نیاز دارد و پیشداوری‌ها نیز همین یقین و باور را تامین می‌کنند. قدرت شگفت‌انگیز پیشداوری‌ها در آن است که به افراد بالغ منتقل نمی‌شوند که در هر وضعیتی شامه‌ی انتقادی‌ـ‌حتی بسیار ضعیف‌ـ‌خود را برای بررسی و رد آنها حفظ می‌کنند، بلکه از آغاز کودکی به صورت حقایقی بحث‌ناپذیر معرفی می‌شوند و بعدها هم هیچ‌گاه به پرسش کشیده نمی‌شوند.
در انتظار نوزاد، دوران خردسالی، بازی‌ها اسباب‌بازی‌ها و ادبیات کودکان و نهادهای آموزشی فصول این کتاب 224 صفحه‌ای هستند.   

كلمات كليدي : کتاب اگر فرزند دختر دارید... , النا جانینی بلوتی , زنان , روان‌شناسی , مسائل اجتماعی و اخلاقی , دختران , نشر نی , اسپرماتوزوئید , کروموزوم ایکس , مسئولیت پدر , اقشار عقب‌مانده‌ی جمعیت , افکار قالبی مردانه , سنت‌شکنی , یافته‌های علمی , فرهنگ پدرسالاری , آداب و سنت‌ها , ادبیات کودکان , نهادهای آموزشی , دوران خردسالی , اسباب‌بازی‌ها

نسخه قابل چاپ
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
 
پنجشنبه 2 اردیبهشت 1400   01:40:05
تعداد بازديد اين صفحه: 105826
بازدید زیرپورتال : 114367
بازدید زیرپورتال امروز : 118
بازدید صفحه امروز: 87