آلبوم تصاوير
.
.
بازدید بانوان شاغل در ستاد شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی از منطقه عملیاتی نار و کنگان
1398/10/29 یکشنبه
 
امتیاز دهی