pic
سه‌شنبه 24 تير 1399   00:31:44
pic
pic
pic
برای حفاظت از خود و خانواده‌مان، ماسک بزنیم. *کادر درمان بهداشت و درمان صنعت نفت، خدا قوت*
*اگر می خواهید یک مدیر را مورد قضاوت قرار دهید 10 سال دیگر به همان سازمان نگاه کنید.* قانون مینتزبرگ در مدیریت
دریافت نقطه نظرات همکاران مایه دلگرمی ماست