تبلیغات

12:191399/3/11
از قوانین مدیریت...

*نقطه شروع، جایی است که شما هم‌اکنون در آن ایستاده‌اید...* قانون برنامه‌ریزی ولف