متون عمومی

معرفی کتاب
ارتباط رودررو
نویسنده: بتی ا.مارتن و همکاران
مترجم: مجید نوریان
موضوع: ارتباط گفتاری، ارتباط غیرکلامی
انتشارات: مبلغان

چکیده: 
در عصر کسب و کار جهانی روابط بین نیروهای کاری شرکت‌ها، مشتریان و سازمان‌های شراکت‌کننده بیش از پیش متنوع و پیچیده شده‌اند. همراه با تنوع، فرصت‌های بیشتری برای سوءتفاهم بین مدیران و کارکنان به وجود می‌آید. ارتباط رودررو همچنین نقش مرکزی در تعاملات تجاری ایفا می‌کند. به این دلیل ساده که ما تصمیماتی را درست به همان اندازه عقل و تدبیرمان، بر اساس احساسات و عواطف اتخاذ می‌کنیم. مثلاً وقتی با فرد جدیدی ملاقات می‌کنیم می‌کوشیم تعیین کنیم که آن فرد چقدر قابل اعتماد یا قدرتمند است.
مدیران امروز، نه می‌خواهند و نه می‌توانند از ابزارهای قدیمی کنترل و فرماندهی برای کسب حمایت دیگران از نظر خود، استفاده کنند. آنها به دنبال ابزارهایی می‌گردند تا به افرادی که هیچ اقتدار رسمی ندارند تاثیر بگذارند. هرچند با پیشرفت فناوری‌های پیشرفته، نیاز به گفتگوهای رودررو کمتر و کمتر دیده شده باید گفت مواجهه رودررو می‌تواند به شرکت‌کنندگان در یک گفتگو کمک کند تا دیدگاه‌های همدیگر را بهتر درک کنند. این کتاب برای تقویت استعداد مدیران به منظور برقراری ارتباط برای مواردی مانند ترغیب یک تصمیم‌گیرنده به پذیرش ایده جدید خود، تشویق نیروهای زیردست برای تبعیت از رهبری او در فعال کردن یک طرح ابتکاری، شناسایی مسائل و مشکلات پیش روی تیم خود و... از روش‌هایی استفاده کرده که در فصول این کتاب تحت عناوین: استفاده موثر از زبان گفتار، استفاده از ارتباط غیرکلامی، خواندن علائم دیگران و برقراری ارتباط تحت فشار را در 130 صفحه مورد بررسی قرار داده‌است.