متون عمومی
سه‌شنبه 22 آبان 1397 مطالب و مقالات ♦ شاخص جهانی شکاف جنسیتی 2020 در ایران و جهان
♦ تحلیل ساختاری جنسیت

♦ تفاوت های جنسیتی در برقراری تعادل میان کار و زندگی

♦ مشارکت اقتصادی زنان
 عدالت جنسیتی و توسعه پایدار انسانی
 برنامه ریزی ها با در نظر گرفتن حساسیت جنسیتی
 تاثیر هنجارهای اجتماعی بر نقش زنان و مردان
 جامعه و کلیشه های جنسیتی
جنس‌گرایی و تأثیر آن بر زندگی
♦ سبک های رهبری مدیران زن و مرد-رهبری
 سبک های رهبری مدیران زن و مرد-امواج مغزی رهبری
 جنسیت و رابطه آن با سلامت
 زنان و محیط زیست
♦ تنهایی و مهارت مدیریت آن
منشور حقوق شهروندی
 رابطه کلیشه های جنسیتی و سلامتی
بازسازی زندگی و بازیابی خود بعد از طلاق و جدایی
کالبدشکافی خشونت
حقوق انسانی زن - جلد اول
حقوق انسانی زن - جلد دوم
پرسش‌هایی پیرامون حقوق زن در اسلام
♦ تحلیل ساختاری جنسیت
شرایط اجتماعی در حال حاضر و کلیشه‌های جنسیتی
حقوق انسانی زنان در منشور حقوق شهروندی
قرآن و جنسیت
حقوق انسانی و جنسیت در قرآن
 شاخص های عدالت جنسیتی
سلسله نشست های خانواده
 نگاه عاشقانه و زندگی کارآمد
کاربست عشق در زندگی خانوادگی و اجتماعی
♦ نگرش جامعه نسبت به خانواده در ایران
 پایداری خانواده؛ مراقبت و پیشگیری از بروز روابط موازی و روش های مقابله با آن
 نوجوانی و چالش های فرزندپروری در زمانه آشفته کنونی
 پایداری خانواده مدیریت بسترهای اجتماعی زمینه ساز و تقویت کننده روابط موازی در خانواده با نگاهی ویژه به فضای مجازی و محیط کار
 توان افزایی خانواده در گذار از شرایط سخت و بحرانی
♦ سبک زندگی فعال در دوران سالمندی و بازنشستگی
♦ دگرگونی در شرایط اجتماعی 
♦ درآمدی بر جامعه شناسی سلامت و بیماری
 از آموزش سلامت تا سلامت
 ورزش هوازی چیست و چه تاثیری بر بدن ما دارد؟
 راهنمای مدیریت مصرف آب
♦ بررسی و درمان آنفولانزا
 زایمان و مراقبت های پس از آن
 خطرسنجی سکته های قلبی و مغزی-راهنمای خودمراقبتی
 کلسترول کاملاً در چنگ!
 پرسش و پاسخ های رایج در مورد ویروس کورونا
♦ الگوی تامین سلامت مبتنی بر مشارکت جامعه
گزیده ای از بیانات مقامات جمهوری اسلامی ایران در مورد جایگاه زنان
کلمات کليدي
حقوق شهروندی, زیست محیطی, خشونت, قرآن و جنسیت, حقوق انسانی زن, تنهایی, کاربست عشق, جایگاه زن, عدالت جنسیتی, عدالت جنسیتی و توسعه پایدار, رهبری مدیران زن و مرد, تحلیل ساختاری جنسیت, جنس و جنسیت, هنجارهای اجتماعی, کلیشه های جنسیتی, نهاد خانواده, واحد اقتصادی خودکفا, شرایط اجتماعی