تبلیغات
رحلت امام خمینی
  • 1399/3/13 سه‌شنبه رحلت امام خمینی
    گل رفت و شمیم خوشش اینجاست هنوز بلبل به هوای گل چه شیداست هنوز رفتی ز جهان اگر چه ای روح خدا لیکن علم مهر تو بر پاست هنوز رحلت جانسوز امام خمینی(ره) تسلیت باد