سلامت

08:521399/3/19
توصیه سازمان بهداشت جهانی به استفاده همگانی از ماسک در اماکن عمومی برای پیشگیری از انتقال کروناویروس


سازمان بهداشت جهانی (WHO) ماه‌ها ادعا می‌کرد که شواهد کافی برای مفید بودن استفاده همگانی از ماسک ندارد و استفاده همگانی از ماسک را توصیه نمی‌کرد ولی اکنون توصیه قبلی را تغییر داده و توصیه به استفاده همگانی از ماسک کرده‌است.
استراتژی ماسک برای همه، تصمیم درستی است. شاید ماسک برای همه می‌توانست باعث حفظ جان هزاران انسان در سراسر دنیا شود. بنابراین چه بیمار هستید چه سالم، حتما در اماکن عمومی از ماسک استفاده کنید.