میزان آشنایی شما با اهداف، وظایف و ماموریتهای امور زنان شرکت ملی نفت چقدر است؟
   
زیاد
متوسط
کم


 
پنجشنبه 15 خرداد 1399   00:24:24
تعداد بازديد اين صفحه: 21199
بازدید زیرپورتال : 25321
بازدید زیرپورتال امروز : 38
بازدید صفحه امروز: 29