سلامت

ناهنجاري سر به جلو

1400/4/23 چهارشنبه

در وضعيت آناتوميتي و از نماي جانبي، در يك انسان سالم و طبيعي، طرز قرارگيري سر بر روي بدن به صورت متعادل است. به طوري كه، خط كشش ثقل از لاله‌ی گوش گذشته و در امتداد مركز مفصل بازو قرار گيرد.
چنانچه خط كشش ثقل بر اين دو نقطه منطبق نباشد و سر (نسبت به بدن) به سمت جلو انحراف يابد، اين ناهنجاري را سر به جلو گويند.

علل
*عادات غيرصحيح در نشستن به ويژه هنگام مطالعه يا كار با رايانه
*ضعف بينايي به ويژه در افراد نزديك‌بين
*به كارگيري بالش‌هاي با ارتفاع زياد در هنگام خوابيدن
*فلج عضلات قدام كردن (به جز عضله‌ی جناغي چنبري پستاني)
*كيفوز پشتي (گرد پشتي)
*آسيب در اثر ضربه (تصادف، شيرجه در آب و...)

عوارض
*افزايش فشار بر مفاصل گردني و فكي ـ گيجگاهي
*افزايش وزن سر و بروز خستگي زودرس عضلات
*بروز عدم تعادل عضلاني
*سختي و كوتاهي اكستنسورهاي فوقاني گردن
*كشيدگي و ضعف اكستنسورهاي تحتاني گردن و فلكسورهاي عمقي
*بروز دردهاي گردني و سردرد
*تاثير بر قسمت هاي ديگر بدن و احتمال بروز ناهنجاري‌هاي مختلف از جمله كايفوز، لوردوز، شانه‌ی افتاده و رو به جلو و...

ملاحظات اصلاحي
مهم‌ترين اقدام در زمينه‌ی اصلاح اين عارضه حذف عادات غلط و اتخاذ وضعيت صحيح حين نشستن، راه رفتن، ايستادن و خوابيدن است و گام بعدي انجام تمرينات موثر به منظور حفظ راستاي طبيعي ستون فقرات گردني و پشتي و حفظ دامنه‌ی حركتي سر و گردن در تمامي جهت‌ها مي‌باشد.

اهداف حركات اصلاحي
*كاهش درد
*افزايش جنبش‌پذيري در ناحيه‌ی گردن و كمربند شانه‌اي
*كشش عضلات كوتاه شده
*تقويت عضلات ضعيف و كشيده شده
*حفظ سر در راستاي طبيعي و توجه به تمرينات ثباتي

تذكر:
*قبل از شروع تمرينات ابتدا بايد 3 الي 5 دقيقه نرمش كرد.
*تمرينات را باید به صورت روزانه و سر وقت انجام داد.
*بين تمرينات بايد استراحت كرد.

تمرينات ناهنجاري سر به جلو
مهار: استفاده از فوم غلتان و ابزارهاي كمكي به منظور كاهش چسبندگي فاشياي عضلات ضعيف و كوتاه شده (ذوزنقه‌اي فوقاني، گوشه‌اي و جناغي چنبري پستاني)
نحوه‌ی اجرا: به مدت 30 ثانيه در ناحيه‌ی مشخص حركت دهيد.

افزايش طول: حركات كششي استاتيك توسط فرد و يا با استفاده از فرد كمكي انجام مي‌شوند. تمرينات كليدي، افزايش طول براي عضلات: جناغي چنبري پستاني، گوشه‌اي و ذوزنقه‌اي فوقاني از طريق كشش‌هاي ايستا فراهم مي‌كنند.
نحوه‌ی اجرا: حركات كششي را به مدت 30 ثانيه نگه داريد.فعال‌سازي: تمرين‌هاي تقويتي مجزا، فعال‌سازي را براي عضلات خم‌كننده عمقي كردن، بازكننده‌هاي گردني‌ـ‌پشتي و ذوزنقه‌اي پاييني فراهم مي‌كنند.
نحوه‌ی اجرا: 4 تكرار با شدت فزاينده 25، 50، 75، 100 درصد يا 10 تا 15 تكرار به همراه 2 ثانيه انقباض ايزومتريك و 4 ثانيه انقباض برونگرا.
تمرينات منسجم پويا: شامل حركت روي توپ كومبو همراه با به داخل كشيدن چانه مي‌باشد. نحوه‌ی اجرا 10 تا 15 تكرار تحت كنترل.
 

كلمات كليدي : ناهنجاري سر به جلو , سر به جلو , عادات غيرصحيح در نشستن , كيفوز پشتي , افزايش وزن سر , خستگي زودرس عضلات , عدم تعادل عضلاني , بروز دردهاي گردني و سردرد , كايفوز , لوردوز , شانه‌ افتاده و رو به جلو , ستون فقرات گردني , كمربند شانه ای , كشش عضلات كوتاه شده , تقويت عضلات ضعيف , تمرينات ناهنجاري سر به جلو , فوم غلتان , چسبندگي فاشياي عضلات ضعيف , جناغي چنبري پستاني , توپ كومبو

نسخه قابل چاپ
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
 
یکشنبه 28 شهریور 1400   17:50:22
تعداد بازديد اين صفحه: 118678
بازدید زیرپورتال : 129190
بازدید زیرپورتال امروز : 53
بازدید صفحه امروز: 40