سلامت

ناهنجاري گودي كمر

1400/4/9 چهارشنبه

راستاي طبيعي ستون فقرات در ناحيه‌ی كمري با قوس همراه است. افزايش يا كاهش بيش از حد گودي كمر باعث بروز ناهنجاري مي‌شود. به دليل ارتباط ميان لگن خاصره از طريق استخوان خاجي با مهره‌هاي كمري، هرگونه تغييري در موقعيت لگن به تغيير ميزان قوس مهره‌ها منجر مي‌شود.
به بيان ديگر چرخش‌هاي رو به پايين يا جلوي لگن خاصره به تشديد قوس كمر و چرخش‌هاي رو به بالا يا عقب به كاهش قوس منجر مي‌شود.
ميزان طبيعي قوس كمر 30 درجه است. افزايش يا كاهش ميزان طبيعي آن باعث بروز ناهنجاري مي‌شود.

علل
*اتخاذ وضعيت بدني ناصحيح در طولاني مدت
*بارداري و زايمان متعدد
*عدم تعادل عضلاني در نواحي قدامي‌ـ‌خلفي مجموعه‌ی كمري‌ـ‌لگني‌ـ‌‌راني

عوارض
*محدود شدن فضاي ديسك و سوراخ بين مهره‌اي كه ممكن است بر ريشه‌هاي عصبي فشار وارد شود.
*فشرده شدن فاست‌هاي مفصلي كه ممكن است منجر به التهاب مفصلي شود.
*احتمال اختلال و نقص عملكردي در اركان‌هاي داخلي.
*زمينه‌ی بروز عادات ماهيانه‌ی دردناك و اختلال در سيكل ماهانه در زنان.

ملاحظات اصلاحي
*طراحي و اجراي برنامه‌هاي ويژه‌ی تمرينات اصلاحي، بازآموزي وضعيت بدني مطلوب، بهبود كنترل وضعيتي و اصلاح عادات وضعيتي.
*طراحي و اجراي تمرينات با هدف بهبود حس عمقي، به طوري كه شخص قادر به تشخيص تیلت قدامي و خلفي لگن شود.
هر يك از تيلت‌هاي قدامي و خلفي لگن بايد در وضعيت‌هاي مختلف بدني (خوابيده، نشسته و ايستادن) و ساير فعاليت‌هاي حركتي در فرد ارزيابي و بررسي و وضعيت صحيح آنها تمرين شود.
تذكر:
*قبل از شروع تمرينات ابتدا بايد 3 الي 5 دقيقه نرمش كرد.
*تمرينات را باید به صورت روزانه و سر وقت انجام داد.
*بين تمرينات بايد استراحت كرد.
*شدت تمرين و فشار وارده متناسب با توان فرد تعيين شود.

تمرينات ناهنجاري گودي كمر
1ـ مهار: استفاده از فوم غلتان براي كاهش چسبندگي فاشياي عضلات ضعيف و كوتاه شده و استفاده از ابزارهاي كمكي براي رهاسازي عضلات بازكننده‌ی ستون فقرات، خم‌كننده‌ی ران (سوئز خاصره‌اي، راست راني) كشنده‌ی پهن نيام و نوار خاصره‌اي درشت ني مي‌باشد.
نحوه‌ی اجرا: در ناحيه‌ی مشخص به مدت 30 ثانيه حركت داده شود.2ـ افزايش طول: حركات كششي استاتيك توسط فرد و يا تسهيل عصبي‌ـ‌عضلاني با استفاده از فرد كمكي انجام شود. افزايش طول براي عضلات بازكننده‌ی ستون فقرات كمري، كشنده‌ی پهن نيام خم‌كننده‌ی ران (سوئز خاصره‌اي، راست راني) نوار خاصره‌اي درشت نئي از طريق اعمال كشش ايستا فراهم مي‌كنند.
نحوه‌ی اجرا: حركات كششي به مدت 30 ثانيه نگه داشته شود.
3ـ فعال‌سازي: تمرينات تقويتي مجزا، فعال‌سازي را براي عضلات: خم‌كننده تنه، راست شكمي و عضلات مورب داخلي، خارجي و عرضي شكم، بازكننده ران، سريني بزرگ، همسترينگ و ناحيه‌ی مركزي تنه فراهم مي‌كنند.
نحوه‌ی اجرا: تكرار با شدت فزاينده‌ی 25، 50، 75 و 100 درصد يا 10 تا 15 تكرار به همراه 2 ثانيه انقباض ايزومتريك و 4 ثانيه انقباض برون‌گرا.
4ـ تمرينات منسجم پويا: تمرينات شامل اسكات با توپ، لانچ، اسكات با يك پا و بالا رفتن از پله براي اين عارضه توصيه مي‌شود.
نكته: فرد هنگام اجراي حركات زانوها را هم‌راستا با انگشتان پا نگه داشته و اجازه‌ی حركت زانو به داخل يا خارج از پا را ندهد.
نحوه‌ی اجرا: 10 تا 15 تكرار تحت كنترل.


.

كلمات كليدي : گودی کمر , ستون فقرات , قوس مهره ها , لگن خاصره , بارداری , تعادل عضلانی , سوراخ بین مهره ای , التهاب مفصلی , حرکات کششی

نسخه قابل چاپ
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
 
یکشنبه 28 شهریور 1400   18:05:12
تعداد بازديد اين صفحه: 118680
بازدید زیرپورتال : 129192
بازدید زیرپورتال امروز : 55
بازدید صفحه امروز: 42