تبلیغات
1398/6/19 سه‌شنبه عاشورای حسینی تسلیت باد منزلگه عشاق دل آگاه حسین است بیراهه نرو ساده ترین راه حسین است از مردم گمراهِ جهان راه مجویید نزدیک ترین راه به الله حسین است ـ عاشورای حسینی تسلیت باد